Certificering i Teamledelse

Certificering i Teamledelse

– for personaleledere og projektledere

Få det mest optimale ud af dit team – det handler om samarbejde, relationer og ikke mindst resultater.

Formål

Du får certificering i en yderst effektiv metode for optimering af teamsamarbejde, og du får Licens til at anvende en team-analyse som du løbende kan bruge i dit arbejde med at få dit team til at skabe endnu bedre resultater – læs mere om metoden her. Metoden sikrer at du som leder af teamet opnår at dit team:

 • Holder hinanden gensidige ansvarlige på de aftalte indsatser
 • Opnår commitment til beslutninger
 • Tør ta’ de åbne, ærlige og ”svære” diskussioner
 • Har den fornødne tillid til hinanden

 

Målgruppe

Certificeringen retter sig primært mod personaleledere og projektledere

Indhold

Uddannelsen har en høj grad af involvering og der arbejdes både med teorier og praktiske opgaver (hvor du bl.a. får individuel feedback). Der lægges størst vægt på
at deltagerne er i stand til bruge indholdet i deres praktiske hverdag. Efter modul 1 gennemføres en team-analyse i dit eget team (hvis muligt) og på modul 2
anvendes resultaterne aktivt. Du får også 3 individuelle coaching-sessioner, der målrettes dine behov for udvikling af dig som leder af et team.

Modul 1

 • Gennemgang af teori, begreber og modeller
 • Stærke Teams – hvor meget kan og vil du opnå?
 • Identificer den personlige drivkraft hos dine teammedlemmer og dig selv
 • Sådan skaber du tillid i teamet
 • Sådan sikrer du at teamet tør tage de åbne og ærlige diskussioner
 • Sådan sikrer du ejerskab og gensidig ansvarlighed for beslutninger
 • Konkret handlingsplan imellem modul 1 og 2

Modul 2

 • Refleksioner og læring siden sidst
 • De mest/mindst væsentlige resultater fra team-analysen
 • Sådan kan du arbejde med analyseresultaterne i dit eget team
 • Forskelle/ligheder på at være mødeleder og teamcoach
 • Håndtering af forskellige dynamikker og konflikter i et team
 • Potentielle faldgruber som leder af teams og håndtering af dem
 • Din rolle som leder af teamet og dine personlige styrker/opmærksomhedspunkter
 • Dine kommende action learning indsatser


StrongTeams

Certificering i Teamledelse
2 + 2 dage og 3 individuelle coachingsessioner

 • Uddannelsen foregår på dansk
 • Forberedelse før uddannelse
 • Tidsforbrug: 2 + 2 dage, kl. 9.00 – 17.00
 • 3 individuelle coachingsessioner
 • Afsluttende eksamen


Tilmeld dig her

Pris kr. 19.900,- pr. deltager ekskl. moms.

Prisen er inkl. kursusmaterialer, usb-stick med inspirationsmaterialer, login til analyser, fortæring mv.

Deltagerantal: Minimum 8 og maximum 15 deltagere pr. hold.

For yderligere information – kontakt os her

Vi afholder Certificering i Teamledelse  både i Jylland og på Sjælland. Se uddannelseskalenderen for nærmere informationer.

For datoer – tryk her

For yderligere information, kontakt os her

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ by John Wiley & Sons, Inc. & associated companies