StrongTeams og Persondataforordningen (GDPR)

StrongTeams overholder naturligvis loven om persondataforordningen/GDPR, der er gældende fra den 25. maj 2018.

Følgende principper gælder:

Kunder der har en Licensuddannelse i The Five Behaviors og selv laver analyser, trækker rapporter etc., der fremstår StrongTeams som repræsentant for databehandleren. Derfor har StrongTeams en databehandleraftale med denne målgruppe.

I forbindelse med alle øvrige kundeaktiviteter er StrongTeams Dataansvarlige, og her gælder følgende:

  • StrongTeams har en aftale med vores Databehandlere (f.eks. leverandører der behandler personprofiler, hoster mails, nyhedsbreve etc.)
  • StrongTeams har typisk kun adgang til personoplysninger der omfatter navn, mail og telefon. StrongTeams har ikke adgang til personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr, race og religion.
  • Alle personoplysninger behandles fortroligt og opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til dem.
  • Oplysningerne anvender StrongTeams til at gennemføre aftalte og igangværende kundeaktiviteter:
    • Der tages løbende notater for at sikre den bedste gengivelse undervejs i forløbet.Informationer som kunden udleverer til StrongTeams (f.eks. kundemålinger, medarbejdermålinger, strategier el.lign.) eller som StrongTeams gennemfører (f.eks. team-analyser, personprofiler) bliver alle behandlet fortroligt.
    • Når et forløb er afsluttet, arkiveres kundens filer aflåst og utilgængeligt for andre i en periode på 2 år.

Alle kunder har til hver en tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger StrongTeams har om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Kunderne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ by John Wiley & Sons, Inc. & associated companies