The Five Behaviors of a Cohesive Team™

THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM™ er et unikt ledelsesværktøj – udviklet af bestsellerforfatteren Patrick Lencioni og John Wiley & Sons, Inc. – og baseret på tankerne i bogen ”De Fem Dysfunktioner i et Team”.
Patrick Lencionis model:

Metoden tager udgangspunkt i en spørgeskemabaseret analyse, der bl.a. belyser hvordan et specifikt team aktuelt fungerer og kombinerer det med effektive dialogredskaber. Resultaterne bearbejdes sammen med teamet i en nærmere aftalt proces.

Overordnet formål

– at skabe bedre resultater

DYS-FUNKTIONELLE TEAMS

Fokus på egne mål/resultater og interesser

Tager kun ansvar for eget område

Mangler klarhed og ejerskab i beslutninger

Undgår eller manipulerer konflikter

Fremhæver egne styrker og hæmmer tillid

Modellen - pyramiden på dansk - Transparent

FUNKTIONELLE TEAMS

Fokus på fælles mål og resultater 

Holder hinanden ansvarlige for handlinger

Konkrete og tydelige beslutninger gi’r ejerskab

Tager “sunde” konflikter – uden filter

Gi’r tillid ved at vise sårbarhed, og be’ om hjælp

Hver rapport indeholder:
 • Overordnet score på hvert af de fem niveauer
 • Score for hvert underliggende spørgsmål
 • Benchmark i fht. andre teams
 • Spredning på hvert spørgsmål
 • Forklarende årsager på score
 • Bud på hvad der skal til at forbedre score
 • Personprofil

Hvis du vil vide, hvordan du får Licens, så tryk her

Forskellige typer rapporter:
 • Team analyse (indeholder team-resultater og personprofil)
 • Statusanalyse (viser fremdrift i teamet efter f.eks. 3, 6 el. 12 mdr.)
 • Sammenligningsrapport (viser relationer mellem 2 kolleger)
 • Facilitatorrapporter til ovenstående giver facilitatoren yderligere
  information (f.eks. benchmark) samt forslag til processer
 • Du betaler KUN for team analysen første gang– alle øvrige rapporter er GRATIS!

Hvis du vil vide, hvordan du får Licens, så tryk her

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ by John Wiley & Sons, Inc. & associated companies