Teamudvikling

Teamudvikling i strategisk perspektiv

Samarbejde er i enhver organisation afgørende for opnåelse af de ønskede resultater. Alligevel bærer meget samarbejde præg af uklarheder, skjulte agendaer, manglende prioritering, kedelige møder etc.
Lederteams – startende i toppen af organisationen – er rollemodeller for hvordan resten af organisationen samarbejder og derfor er det essentielt at netop de har den rette team-adfærd. Hvis lederteams er dysfunktionelle, så mærker organisationen det meget hurtigt og det vil få konsekvenser for resultaterne.
Når lederteams derimod er velfungerende, har organisationen det rette fundament til at opnå enestående resultater.

Opnå store fordele, når samarbejde har en ægte teamadfærd der:
  • Sætter fælles mål højere end individuelle interesser
  • Holder hinanden ansvarlige for de beslutninger teamet træffer
  • Sikrer klarhed, tydelighed og commitment i beslutninger
  • Tager de sunde konflikter, der skaber de bedste løsninger
  • Har den nødvendige tillid, hvor teammedlemmer bl.a. tør erkende fejl, vise sårbarhed og opsøge andres hjælp

Hvis du vil vide mere om vores metoder, så klik her

Vores konsulenter tager gerne et uforpligtende møde, hvor vi sammen drøfter netop jeres behov, klik her.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ by John Wiley & Sons, Inc. & associated companies